Oferta

Usługi księgowe

W ramach prowadzonej przez nas pełnej księgowości oferujemy:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • opracowywanie zakładowego planu kont zgodnego z aktualną ustawą o rachunkowości,
  • rozliczanie składek ZUS, podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych,
  • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z zakresu księgowości,
  • bieżące ustalanie wyniku finansowego,
  • informowanie o zmianach w przepisach podatkowo-księgowych i ich interpretacja,
  • sporządzanie list płac oraz rozliczanie umów cywilnoprawnych,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia.

Obsługujemy jednoosobowe działalności gospodarcze, duże firmy oraz instytucje.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Oferujemy profesjonalne usługi księgowe, zapewniamy anonimowość oraz porządek w dokumentacji.