Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+

Kilometrówka

Stawki za 1 km przebiegu pojazdu

okres obowiązywania:  od  14.11.2007

Okres od 14.11.2007 - nadal 
(zł)
Stawka za 1 km przebiegu:
a) samochodu osobowego
- o poj. skok. do 900 cm3 0,5214
- o poj. skok. pow. 900 cm3 0,8358
b) motocykla 0,2302
c) motoroweru 0,1382

podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.).

Maksymalne miesięczne kwoty ryczałtów za używanie samochodów osobowych

okres obowiązywania:  od  14.11.2007

Okres / 

Pojemność silnika

od 14.11.2007 (zł)

do 900 cm3

powyżej 900 cm3
limit 300 km
156,42

250,74
limit 500 km
260,70

417,90
limit 700 km
364,98

585,06

Uwaga:
Limit ustalony w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony, nie może przekroczyć:

    • 300 km - do 100 tys. mieszkańców,
    • 500 km - ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,
    • 700 km - ponad 500 tys. mieszkańców.

podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.).