Info

Informacje przydatne dla przedsiębiorców

W budowie

www.mf.gov.pl

PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych – PDOF

 • PIT termin rozliczenia 20 następnego miesiąca,
 • PIT-4 zaliczka na podatek od płac pracowników z tyt. umów zleceń, umów o dzieło stawka podstawowa 18% na rok 2018,
 • PIT-5R, PIT-5L zaliczka na podatek dochodowy z tyt. prowadzonej działalności,
 • PIT-5R opodatkowanie na zasadach ogólnych stawka podstawowa na rok 2018 wynosi 18%,
 • PIT-5L opodatkowanie podatkiem liniowym stawka podatku na rok 2018 wynosi 19%.

CIT – podatek dochodowy od osób prawnych – PDOP

 • termin rozliczenia 20 następnego miesiąca,
 • stawka podstawowa 19% na rok 2018.

VAT – podatek od towarów i usług

 • termin rozliczenia 25 następnego miesiąca,
 • stawka podstawowa 23% na rok 2018,
 • stawki obniżone to 8%, 5%, 0% i zwolnienie,
 • VAT-7 deklaracje rozliczeniowe miesięczne,
 • VAT-7K deklaracje rozliczeniowe kwartalne.